Zdjęcie wykonane w latach 60. XX wieku przedstawia teren i magazyny byłej Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Laskowej. Fotografia nie przedstawia być może dużej wartości artystycznej, ale warto zwrócić uwagę na szczegóły. Na pierwszym planie słupy telefoniczne z charakterystycznym bocianim gniazdem, które można było oglądać jeszcze jakieś 20 lat temu. Na drugim planie po lewej stronie nieistniejący już budynek spichlerza wchodzącego w skład zespołu dworskiego. Dla młodszych czytelników warto wspomnieć, iż jeszcze kilkanaście lat temu w Laskowej można było zobaczyć zabudowania, które należały do dóbr dworskich. Niestety obecnie możemy je podziwiać tylko na zdjęciach…