Fotografie przedstawiają cmentarz w Laskowej w latach 70. XX wieku. Zdjęcie powyżej zostało wykonane z miejsca, w którym obecnie znajduje się kaplica cmentarna.  Warto zwrócić uwagę na pustą przestrzeń na pierwszym planie. Obecnie cały ten teren zajmują groby.

cmentarz1

Droga z kościoła na cmentarz. Na drugim planie widoczny budynek GSu, w którym mieścił się m.in skup surowców wtórnych.

cmentarz2

Wejście na cmentarz znajdowało się po lewej stronie (patrząc od kościoła), blisko ogrodzenia (potoku). W późniejszym czasie – wraz z powiększaniem się cmentarza – zostało przeniesione bliżej środka, w obecne miejsce. Na zdjęciu widoczni również: (w środku ks, Feliks Górka?) oraz po prawej długoletni organista laskowski Jan Kuchta.