Na fotografii stary kościół w Krosnej. Lata 30. XX wieku.

Zdjęcie udostępnione przez Panią Małgorzatę Knurowską.