Fotografia wykonana została w roku 1971. Przedstawia budynek magazynu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Laskowej. Obecnie w tym miejscu znajdują się sklepy odzieżowe i apteka (w dobudowanym współcześnie po lewej stronie skrzydle).

Ciekawostką jest fakt, iż na zdjęciu nie jest widoczna droga na Górną Laskową. W tym okresie nie było jeszcze mostu na potoku Nagórskim. Droga na Górną Laskową przebiegała po drugiej stronie potoku, pod ogrodzeniem cmentarza (droga istnieje do dzisiaj).