Orkiestra dęta z Laskowej w drodze na „stary cmentarz”. Rok 1981.