Osiedle za szkołą w roku 1983. Dla porównania dołączone zdjęcie współczesne.

Zdjęcia udostępnione przez Panią Katarzynę Kołodziej.

[image-comparator left=”http://dawnalaskowa.pl/wp-content/uploads/2016/04/osiedlestare.jpg” right=”http://dawnalaskowa.pl/wp-content/uploads/2016/04/osiedlenowe.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]