Lata 70. Fotografia przedstawia popularne w Laskowej kąpielisko Pod Upleziem. Miejsce to cieszyło się dużą popularnością jeszcze w latach 90.
Drugim kultowym miejscem do spędzania czasu nad wodą w Laskowej była tzw. “Tama” w okolicach Moronia.