W 1976 roku (równo czterdzieści lat temu) swoją Mszę prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Laskowej ojciec Czesław Matras, paulin. Prezentujemy kilka zdjęć z tamtej uroczystości.

Na zdjęciu powyżej o. Czesław udzielający błogosławieństwa na zakończenie Mszy świętej. Po prawej stronie stoi ks. Bolesław Bukowiec (wtedy jeszcze diakon).

prymicje_laskowa_1976_2

⇑Przywitanie prymicjanta. Wiersz recytuje Helena Matras (obecnie siostra zakonna). Po prawej stronie widoczny ks. Józef Janas (wtedy jeszcze kleryk).

prymicje_laskowa_1976_4

⇑Procesja po Mszy świętej. Po lewej stronie widoczny ks. Józef Trela, ówczesny wikariusz w Laskowej. Po prawej ks. Feliks Górka, późniejszy laskowski proboszcz.

prymicje_laskowa_1976_3

⇑Procesja. Na pierwszym planie pochodząca z Laskowej siostra zakonna.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy o. Józefowi Matrasowi SP.