Fotografia z połowy lat 70. Widoczny teren dawnego parku dworskiego (nazwa potoczna w Laskowej “Aleja”). W tle, za drzewami widoczne zabudowania (domki) Almaturu. Obecnie w miejscu widocznym na pierwszym planie znajduje się oczyszczalnia ścieków.