Tym razem coś z Ujanowic. Rok 1974. Droga główna prowadząca w kierunku Laskowej. W głębi po lewej stronie widoczny charakterystyczny mur cmentarza parafialnego.