Budynek Urzędu Gminy w Laskowej. Zdjęcie wykonane w latach 70.