Lata 70. Laskowa Wiejski Dom Towarowy. Autorem zdjęcia jest T.Hermańczyk. Pocztówkę wydało BW „RUCH”.